Info      Tentoonstellingen      Kunstenaars      Grafiekcollectie      Overige activiteiten      Musea       Links      Start

 

►   25 mei t/m 1 augustus 2003 in het Koetshuis van het Landgoed ‘Oud-Poelgeest’ te Oegstgeest

Ter gelegenheid van het gereedkomen van de restauratie van het Koetshuis is een tentoonstelling van Poolse grafiek georganiseerd in samenwerking met het bestuur van Kasteel Oud-Poelgeest en het bestuur van de Stichting Witryna. De werken uit de collectie van de Stichting Witryna die op deze tentoonstelling getoond worden, zijn door 12 in Polen wonende en werkende grafici gemaakt.                       

     

        Deelnemende kunstenaars:

Zbigniew Biel, Jerzy Dmitruk, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Hanna Michalska, Bogdan Miga, Adam Małek, Maria Serafinowicz-Molska, Jacek Sroka, Wiesław Skibiński, Włodzimierz Syguła, Krzysztof Tomalski, Jacek Zaborski.

 

           

   

A. Małek, "ALI and BABA"                   K. Tomalski, "Tors I,V"          Z. Biel, "Góry, Rzeki, Lasy"         J.Sroka, "Alibi na wtorek", ets

 

 

 

 

 

  De Poolse stad Kraków is het centrum van een enorm levendig milieu van grafici. Sinds 1966 wordt in deze stad een Internationale Grafiek Triennale gehouden; een prestigieus evenement dat tot op de dag van vandaag in een enigszins gewijzigde vorm voortduurt. De totale grafische expressie kent een lange traditie en wordt bepaald door enkele generaties kunstenaars.De werken die getoond worden, zijn door 10 grafici gemaakt en zij allen hebben hun opleiding aan de Academie voor Schone Kunst in Kraków genoten. In deze groep kunstenaars zijn mensen die internationale faam hebben verworven, maar ook jongere minder bekende grafici.Sommigen beperken zich uitsluitend tot de grafiek, maar anderen houden zich eveneens bezig met schilderen en andere vormen van beeldende kunst. Hun werken tonen een grote verscheidenheid aan technieken en stijlen en worden gekenmerkt door een grote ambachtelijkheid.
Ambassadeur van Polen dr Jan Michałowski en de voorzitter van de Stichting Witryna Teresa Kwiecień tijdens de officiele opennning van de tentoonstelling    

 

 

Toen dhr. Victor Josson samen met De Langle de productie starten in 1849 van de platte dakpan, konden zij niet vermoeden dat het grootste dak uit deze regio in 2003 opnieuw met hun product zou worden bedekt!
Hoewel het originele ontwerp op naam van de Engelsman James Reed uit Bishop - Oxford wordt toegeschreven, staat de pan te boek onder de naam 'Oegstgeester-Jossondakpan'. Begin de jaren vijftig werden deze oorspronkelijke pannen - mede veroorzaakt door een brand - op het dak van het Koetshuis Oud - Poelgeest vervangen door een hedendaagse pan. Ten tijde van de restauratie ontdekte het Bestuur uit historische verslaggevingen dat deze pannen ten onrechte, maar waarschijnlijk uit financiële nood geboren, als bedekking waren genomen. Gezien de doelstelling van onze stichting werd besloten de oorspronkelijke Jossondakpan weer terug te brengen en zo vonden 9800 blauw gesmoorde pannen de weg terug naar hun historische plek Oud - Poelgeest
.

 

In de gemeente Oegstgeest ligt het fraaie 17e eeuwse landgoed Oud-Poelgeest met o.m. Kasteel en bijbehorend Koetshuis, in een schitterend landschapspark van ca. 10 ha. met een eeuwenoud bomenbestand en unieke voorjaarsflora. Een landgoed met rijke historie daterend van wel 1000 jaar geleden, begonnen als versterkt huis op een zandrug temidden van poelen en moerassen. Eens ook het domicilie van professor Boerhaave, die er 'uitheemsche bomen' en 'zeldzame gewassen' plantte en een kruidentuin aanlegde en zijn gasten ontving in de statige 'Drakenzaal'.

De Beheer- en Exploitatiestichting Oud-Poelgeest heeft het landgoed in 1987 verworven. De doelstelling van de stichting is uitsluitend de instandhouding van het gehele landgoed met alle gebouwen daarop, door middel van de exploitatie van het gelijknamige congreshotel. Na een grondige restauratie werd de basis gelegd voor de functie die het landgoed op dit ogenblik dan ook bezit, n.l. een plaats waar mensen vanuit allerlei achtergronden uit de maatschappij één of meerdere dagen samen komen voor een bepaalde training, om te vergaderen, te discussiëren of om nieuwe plannen te maken.

Zij zetten de traditie van Oud-Poelgeest voort, waardoor dit monument uit vroeger eeuwen heden ten dage weer een dynamische toekomst heeft.