Info      Tentoonstellingen      Tentoonstellingen archief      Kunstenaars      Grafiekcollectie      Overige activiteiten      Musea      Links      Home

 

 

 

 

De Stichting Witryna

 
     
 

RSIN: 6725740

 
 

Postbus 2050, 2301 CB Leiden

 
  email: info@witryna.nl  
     
  bestuur: voorzitter - mevr. T. L. Kwiecie, penningmester - dhr. A.I. Juzwa, secretaris (vacature)  
 

het bestuur ontvangt geen vergoeding anders dan vergoeding van de gemaakte kosten

 
     
 

De stichting stelt zich ten doel meer bekendheid te geven aan de Poolse kunst, met name de hedendaagse grafiek, in Nederland.

 
     
  Beleid van de stichting - n van de voornaamste taken van de stichting is ruimte te scheppen voor kunstenaars en steun te verlenen aan hun artistiek ontplooiing. Daarnaast onderhoudt Witryna contacten met kunstenaars en galeries in Polen en Nederland. Zo wil de stichting uitwisseling tussen Nederlandse en Poolse kunstenaars en culturele instellingen bevorderen o.a. samenwerking met de stichting Stedenband Leiden-Toru, met de Vereniging van Originele Grafiek, het Prentenkabinet van de UB Leiden en diverse galeries.  
     
  De website van de stichting voorziet van de actuele informatie over activiteiten van de stichting. In de afgelopen jaren zijn merdere tentoonstellingen gerealiseerd. In 2015 is een jubileum tentoonstelling gehouden en er is een fotoalbum, jubileumeditie ter gelegenheid van 25-jarig bestaan van de stichting uitgegeven. Het fotoalbums is door de Koninklijke Bibliotheek en het Prentenkabinet van de UB Leiden opgenomen. In 2016 is een tentoonstelling gerealiseerd "Beestachtige grafiek" .

Op dit moment is het bestuur aan het voorbereiden van diverse culturele projecten voor het komende jaar.

 

 
Jaarrekening 2017:        
 

ontvangsten:

uitgaven:

totaal resultaat:

 
         

totaal:

418,00

969,00

   
      -551  
         
Jaarrekening 2016:        
 

ontvangsten:

uitgaven:

totaal resultaat:

 
         

totaal:

358,76 1220,13    
         
      -861,37  
         
Negatief resultaat leidt tot de afname van de liquide middelen  
         
Jaarrekening 2015: ontvangsten: uitgaven:    
 

ontvangsten:

uitgaven:

totaal resultaat:

       

totaal:

964,00 2356,00  
       
 

 

 

-1392,00

Negatief resultaat leidt tot de afname van de liquide middelen  
         
         
Jaarrekening 2014:        
 

ontvangsten:

uitgaven:

totaal resultaat:

 
         

totaal:

366,00 1207,00    
         
 

 

 

-840,00

 
   
Negatief resultaat leidt tot de afname van de liquide middelen  
         
         
Jaarrekening 2013:        
 

ontvangsten:

uitgaven:

totaal resultaat:

 
         

totaal:

2869,00

2794,00

   
     

75,00

 
   
Positief resultaat leidt tot de toename van de liquide middelen